Tuesday, September 01, 2009

Wereld in getallen

Vorig jaar maakte ik tekeningen voor 'Wereld in Getallen'. Een wiskunde-leermethode van uitgeverij Malmberg. Enkele weken geleden vond ik de presentatie-exemplaren in de brievenbus. Ik heb er enkele foto's van gemaakt.

Labels: ,